–  upcycling af kasserede materialer
sætter fokus på spild, plastikaffald og ressourceforbrug.